Nguyễn Phú Trọng » "Ẩm thực Quận 1"

Ẩm thực Quận 1

Quận 1 lập trang Facebook cho người bán rong kinh doanh

Quận 1 lập trang Facebook cho người bán rong kinh doanh

23/03/2017Trang fanpage dự kiến hoạt động từ tháng 4, được kỳ vọng hỗ trợ các hộ bán rong chuyển đổi kinh doanh, song lại nhận được nhiều nghi ngại từ chính người trong cuộc. Từ giữa tuần này, trên mạng xã hội Facebook bắt đầu xuất hiện trang fanpage có tên Ẩm thực Quận 1” với nội dung còn khá sơ khai. Trao...