Nguyễn Phú Trọng » Kinh tế » Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang

(Kinh tế) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Kiên Giang.

Kien-Giang

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang (Công ty) thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nông lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, theo đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đối tác góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nông lâm nghiệp phải có năng lực về tài chính, công nghệ để đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến; chú trọng liên kết trong sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho người dân trong vùng.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trước khi phê duyệt đề án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nông lâm nghiệp, UBND tỉnh Kiên Giang rà soát lại hiện trạng quản lý đất đai của Công ty, xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định; xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và chiến lược kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: