Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII: Đánh giá kết quả tái cơ cấu kinh tế

(Thời sự) - Sáng 1/10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo giám sát về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Trưởng đoàn giám sát, thời gian qua, thực hiện chủ trương tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, nhiều chính sách, văn bản về tái cơ cấu đầu tư công đã được ban hành, bước đầu góp phần khắc phục tình trạng dàn trải, phân tán, thất thoát, lãng phí trong phân bổ, bố trí nguồn vốn và nâng cao hiệu quả công tác đầu tư. Cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đang tiếp tục được hoàn thiện, trong đó quy định rõ trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Sau hơn 2 năm triển khai, số lượng các ngân hàng thương mại yếu kém đã giảm, nợ xấu cơ bản được kiềm chế và bước đầu được xử lý. Năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng đã được nâng lên. An toàn hệ thống ngân hàng dần được cải thiện.

Tuy nhiên, hiện nay, quy định về đầu tư công tại một số văn bản, chính sách còn chồng chéo, gây khó khăn trong triển khai thi hành; việc triển khai có nơi còn thực hiện chưa nghiêm, chưa chấp hành đầy đủ về bố trí vốn. Tình trạng điều chỉnh quyết định đầu tư dự án còn diễn ra phổ biến, chưa khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản…

Giải trình thêm tại buổi làm việc liên quan đến công tác tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay tương đối khó khăn do các yếu tố hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trong quá trình xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước luôn xác định công việc này cần làm thường xuyên, lâu dài và phải tuyệt đối bảo đảm an toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội, vì vậy, phải phân tích đầy đủ kết quả đạt được về tình hình tái cơ cấu, những mặt hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến các hạn chế này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị báo cáo cần đặt ra mục tiêu tái cơ cấu đến 2015 và những năm tiếp theo. Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế tổng thể gắn với xây dựng mô hình phát triển kinh tế thị trường bền vững, hiệu quả cao, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường.

* Chiều 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Thảo luận về nội dung giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị quy định nội dung này trong dự thảo Luật cần bám sát Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; cách thể hiện cần bảo đảm tính khả thi của quy định này.

(Theo Tin Tức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: