Nguyễn Phú Trọng » Kinh tế » Phát triển Đảng trong kinh tế tư nhân: nhiệm vụ vô cùng quan trọng

(Kinh tế) - Ngày 18/3/2019, thay mặt Ban bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 33 – CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nếu chỉ thị trên được thực hiện một cách nghiêm túc, sức mạnh của Đảng sẽ ngày càng được củng cố. 

Đảng đẩy mạnh phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Phát triển tổ chức Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Nếu chúng ta thờ ơ, không quan tâm đến việc phát triển Đảng hoặc phát triển tổ chức Đảng một cách cục bộ thì sẽ rất dễ mất đi tính “Đảng”, không đảm bảo được tính tiên phong của Đảng trong các hoạt động của đời sống xã hội.

Thay đổi tư duy để phát triển

Nhìn lại lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể thấy chúng ta đã vận dụng một cách linh hoạt chủ nghĩa Mác – Leenin vào thực tiễn xã hội. Một trong những sự linh hoạt này được thể hiện rất rõ qua tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân.

Trước Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986), kinh tế tư nhân hầu như không được thừa nhận. Thay vào đó, chúng ta chỉ tập trung phát triển nền kinh tế với hai hình thức sở hữu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Có những giai đoạn, kinh tế tư nhân còn được coi là “kẻ thù” của chủ nghĩa xã hội, là biểu hiện của tư bản, là đối tượng mà người ta phải tập trung cải tạo.

Trong tiến trình phát triển, Đảng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế tư nhân. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986, Đảng ta bắt đầu thay đổi tư duy trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Theo đó, kinh tế tư nhân dần được thừa nhận. Đến nay, Đảng ta đã nhấn mạnh kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế.

Cùng với sự phát triển trong nhận thức về kinh tế tư nhân, Đảng ta cũng có những nhìn nhận, đánh giá mới về việc phát triển tổ chức Đảng trong thành phần kinh tế này. Ở những giai đoạn trước, kinh tế tư nhân có phần bị “hắt hủi”, việc phát triển Đảng ở đây dường như là một điều “nực cười”, không cần thiết. Tuy nhiên đến ngày nay, kinh tế tư nhân đã trở thành một trong những trụ cột thúc đẩy kinh tế đất nước, là khu vực tập trung lực lượng lớn lao động trong xã hội. Chính bởi vậy, viêc phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân được coi là nhiệm vụ sống còn. Phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân để đảm bảo khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng; đảm bảo kinh tế tư nhân đi đúng định hướng cách mạng; đẩy lùi việc thâm nhập, hướng lái của các thành phần cơ hội, bất hảo đối với lực lượng lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Phát triển Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân: gian nan còn dài!

Thẳng thắn đánh giá, phát triển Đảng trong kinh tế tư nhân là điều không hề đơn giản. Không ít đối tượng trong kinh tế tư nhân không có sự quan tâm sâu sắc đến chính trị. Với họ, phát triển kinh tế mới là mục tiêu hàng đầu. Cùng với đó, so với các thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân hoạt động một cách độc lập, không chịu sự ràng buộc sâu sắc về mặt quản lý, điều hành, chi phối từ nhà nước. Chình vì vậy, tính “Đảng” trong họ cũng không cao.

Để có thể phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, về phía các cơ quan chức năng cần bám sát thực tiễn, đi sâu, đi sát vào hoạt động của kinh tế tư nhân, từ đó tuyên truyền, vận động mọi người tham gia vào tổ chức Đảng. Chúng ta phải xây dựng được những “hạt nhân” về Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, tạo ra được sự hăng say, yêu mến Đảng một cách thực chất. Nếu chỉ phát triển Đảng một cách ồn ào, hình thức, chạy theo thành tích thì dù có bao nhiêu tổ chức Đảng được thành lập mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân, kết quả cuối cùng cũng chỉ là con số không.

Phát triển Đảng trong kinh tế tư nhân: một mặt trận không đơn giản

Thực tế hiện nay, các đối tượng chống đối, phản động cũng đang tích cực xâm nhập vào thành phần kinh tế tư nhân. Đây là thành phần có sự đóng góp lớn cho GDP của đất nước. Mặt khác, ở khu vực này tập trung rất nhiều người lao động. Chính vì vậy, việc chi phối, tác động đến kinh tế tư nhân có thể ảnh hưởng rất lớn đến định hướng phát triển của đất nước.

Ngay khi Ban bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, rất nhiều trang truyền thông của các tổ chức phản động, chống đối cũng như các đối tượng cơ hội chính trị ngay lập tức “bổ nhào” vào công kích, xuyên tạc. Điều này cho thấy các đối tượng đang thực sự “hoang mang”. Bởi suy cho cùng, nếu Đảng phát triển một cách rộng khắp trong các thành phần kinh tế cũng đồng nghĩa với địa bàn hoạt động của các đối tượng bị thu hẹp.

Phát triển tổ chức Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Nếu không phát triển Đảng, chúng ta sẽ không có người tiếp nối. Nếu phát triển Đảng một cách cục bộ, chúng ta sẽ trở nên cô độc. Vì vậy, việc phát triển Đảng phải đảm bảo vừa có thêm lực lượng mới, vừa thu hút được toàn thể các lực lượng trong xã hội tham gia.

(Theo Butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: