Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo phải đi trước mở đường

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.Theo báo cáo, năm 2017, vai trò của Ban Tuyên giáo TƯ trong chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí có nhiều nét đổi mới, bảo đảm và giữ được tính định hướng chính trị.

Trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới nảy sinh, sự kiện quan trọng của đất nước, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các vụ, đơn vị xây dựng tài liệu thông báo nhanh, mời các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đến thông tin tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí hàng tuần, góp phần quan trọng định hướng thông tin chính trị, dư luận xã hội.

Đồng thời, tổ chức các cuộc giao ban tuần về công tác thông tin đối ngoại nhằm đánh giá, trao đổi, thông tin, định hướng thông tin về những vấn đề, sự kiện lớn, nhạy cảm.

Ban Tuyên giáo TƯ đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng biên soạn tài liệu tuyên truyền một số vụ việc nóng được dư  luận quan tâm để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đồng thời cảnh giác trước âm mưu kích động của các thế lực thù địch…

Ngoài ra, Ban cũng đã chủ trì, tham gia một số đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát tại một số bộ, ngành, địa phương và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ,Võ Văn Thưởng,mạng xã hội,báo chí

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để nâng cao công tác tuyên giáo.

Cụ thể, theo ông, luôn cần phải quan tâm công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

“Chúng ta phải chủ động đi trước mở đường để chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, khắc phục tối đa và khắc phục bằng được tình trạng ‘đi theo, nói đại'”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo ông, tư tưởng phải đi trước mở đường, kết hợp chặt chẽ cái nào tuyên truyền trên báo chí, điều gì tuyên truyền trên mạng xã hội, điều gì tuyên truyền miệng… để phối hợp một cách nhịp nhàng, làm sao bám sát được vấn đề, sự kiện, hội nghị quan trọng và những vấn đề bức xúc mà người dân, xã hội quan tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ lưu ý, năm 2018 là năm có những quyết định nội dung công việc mà các thế lực thù địch và cơ hội chính trị sẽ lợi dụng chống phá, xuyên tạc một cách ráo riết nên công tác tuyên giáo phải đặc biệt quan tâm.

“Chúng ta phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo”, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhắc các cán bộ ngành tuyên giáo trong công việc cần lưu ý giờ giấc hội nghị, đi cơ sở phải tăng cường tính thuyết phục và tính đấu tranh, thể hiện tầm trí tuệ của cán bộ Ban Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

“Trong các vụ, đơn vị cố gắng làm sao đừng để xảy ra chuyện này chuyện kia, tự bảo ban nhau, nhắc nhở nhau, đấu tranh thuyết phục lẫn nhau. Tập thể 9-10 người còn chưa thống nhất được thì đi làm công tác tư tưởng với ai, cái này ta phải cố gắng”, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nói.

Theo ông, mỗi cán bộ Ban Tuyên giáo dù ở vị trí nào khi đi ra ngoài cũng tự hào là người làm công tác tuyên giáo của Đảng với tinh thần tự tin, tự hào, góp phần tích cực thực hiện nghị quyết của Đảng.

(Theo Vietnamnet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: