Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

(Thời sự) - Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chiều 20/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

vvt

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đài Truyền hình Việt Nam 10 tháng đầu năm 2018 nêu rõ, VTV luôn bám sát các định hướng của Đảng, Nhà nước, nhất là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tích cực triển khai các nội dung tuyên truyền phản ánh các hoạt động phòng, chống tham nhũng trên cả nước.

VTV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo cập nhập nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các thông tin về phòng, chống tham nhũng; chú trọng xây dựng các chương trình, chuyên mục, tăng thời lượng, dung lượng phát sóng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, VTV đã phát sóng 63 tin bài, 15 chuyên mục, 1 phim tài liệu về phòng, chống tham nhũng hoặc lồng ghép trong nhiều chương trình truyền hình khác của Đài.

Một số chương trình, chuyên mục thường xuyên có nội dung về phòng, chống tham nhũng được phát sóng trên các kênh của VTV như: Tin tức, phóng sự trong các chương trình Bản tin thời sự; Chào buổi sáng, Bản tin Chuyển động 24h, Cuộc sống thường ngày, Phát huy vai trò của mặt trận; Đảng trong cuộc sống hôm nay; Quốc hội với cử tri, phóng sự, phim tài liệu…

Nội dung tuyên truyền trên Đài khá phong phú về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh nghiệm quốc tế trong phòng, chống tham nhũng…

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, VTV đã chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm tốt công tác kê khai tài sản theo quy định; thực hiện việc công khai minh bạch mọi quy định, chế độ trên trang thông tin nội bộ VTV.net, trên phần mềm quản lý tác nghiệp của Đài đồng thời một số nội dung, văn bản được công khai được niêm yết tại trụ sở làm việc và công bố trong Hội nghị cơ quan để mọi công chức, viên chức và người lao động nắm bắt được thông tin…

Trong công tác tổ chức cán bộ, VTV thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như: công khai trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, ban hành Quy chế hoạt động sáng kiến của Đài, Ban hành Quy định phân cấp về quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Đài… Cấp ủy, lãnh đạo Đài coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, lấy công tác thi đua làm động lực cho sự phát triển của Đài.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu công tác phòng, chống tham nhũng gặp những khó khăn nhất định như: còn lúng túng trong việc thực hiện Nghị định158/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ để chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức do số cán bộ, công chức viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có tính đặc thù khó chuyển đổi. Một số vị trí việc làm đòi hỏi kỹ năng hiểu biết và thạo việc nhưng nếu phải chuyển đổi sang môi trường khác sẽ khó khăn cho hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị cũng như hoàn thành chức trách của viên chức…

Sau khi nghe ý kiến của Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cùng lãnh đạo các đơn vị trong Đài và các thành viên của Đoàn công tác, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ buổi làm việc. Trong 10 tháng năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã quan tâm, chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc, các văn bản khác. Trên cơ sở đó, VTV đã có những văn bản của nội bộ phục vụ công tác này.

Với vai trò là cơ quan báo chí truyền thông chủ lực của quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam đã có đóng góp quan trọng trong thông tin, tuyên truyền, định hướng về công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần truyền được quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đến đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra sự thống nhất trong Đảng, tạo ra sức mạnh dư luận cần thiết hỗ trợ các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Qua nghe báo cáo và thảo luận, trong 10 tháng năm 2018, chưa phát hiện vụ việc sai phạm tiêu cực, tham nhũng ở Đài Truyền hình Việt Nam.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới thời gian qua, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới vẫn còn rất nặng nề, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, nên không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Cấp ủy, tổ chức đảng phải vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao và quyết liệt hơn nữa, kiên quyết, kiên trì khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa, để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; làm thường xuyên trong các hội nghị tổng kết của Đài, của Đảng ủy cơ quan với hình thức ngày càng sâu sắc hơn. VTV tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, thông qua các tin, bài, chuyên mục, phim truyện, phim tài liệu, nghiên cứu hình thức tuyên truyền thuyết phục, thống nhất, hiệu quả.

Đồng thời, VTV quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan. Đồng chí lưu ý xây dựng chế độ, chính sách với người lao động, thu hút được người giỏi, ngăn chặn và loại bỏ những người chây ỳ, lười biếng… Đồng thời, Đài phải công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý và khen thưởng kịp thời mang lại hiệu quả cao…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Đây là một vấn đề khó nhưng cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Đồng chí lưu ý và đề nghị tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin để tuyên truyền sát thực, chính xác, kịp thời…

(Theo Tin Tức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: