Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Ghi dấu ấn Đảng ủy Công an Trung ương qua những trang lịch sử

(Thời sự) - Sáng 9-7, Đảng ủy CATƯ đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi nghiệm thu.

Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương là một phần quan trọng của nghiên cứu lịch sử Công an nhân dân, lịch sử chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt mục tiêu và nhiệm vụ khoa học đề ra đối với công trình nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương có vai trò rất quan trọng và cần thiết, nhằm tái hiện lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ từ 1945 đến năm 2015.

Từ đầu năm 2012, Ban nghiên cứu biên soạn đã thống nhất cách tiếp cận và quán triệt vận dụng phương pháp lịch sử và logic, trong đó lấy phương pháp lịch sử làm chủ đạo, đồng thời coi trọng phương pháp tổng kết, lấy ý kiến chuyên gia, đặc biệt là ý kiến các nhân chứng lịch sử là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học trong và ngoài Công an nhân dân.

ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi nghiệm thu

Trên cơ sở nhận thức đó, Ban nghiên cứu biên soạn đã lập kế hoạch và tiến hành sưu tầm, thu thập tư liệu từ nhiều nguồn để hệ thống, bổ sung, kiểm chứng các sự kiện theo phương pháp khoa học lịch sử để làm rõ tính khách quan, lịch sử, khoa học của sự kiện phục vụ cho nghiên cứu biên soạn.

Trải qua 6 năm tập trung nghiên cứu, qua 2 lần xây dựng đề cương, hội thảo liên quan, nội dung đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)” đã được các nhà khoa học, tướng lĩnh CAND đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và có giá trị.

Tại buổi nghiệm thu, 100% các thành viên hội đồng đã đánh giá đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)” đạt loại xuất sắc, đồng thời đề nghị chỉnh sửa để in ấn, xuất bản trong thời gian sớm nhất, phục vụ CBCS – CAND trong công tác nghiên cứu khoa học.

Kết luận buổi nghiệm thu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, cấu trúc, bố cục của “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)” cơ bản phù hợp với đề tài lịch sử Công an. Ban biên soạn đã sử dụng nhiều nguồn từ liệu, tài liệu có giá trị, bao gồm kế thừa các đề tài khoa học biên niên sự kiện lịch sử các đơn vị, địa phương đã xuất bản đặc biệt là Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015); văn kiện Đảng, lịch sử Công an nhân dân, lịch sử quân sự đã được công bố, đảm bảo độ tin cậy.

ảnh 2

Các đại biểu tham dự nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015)”

Nhìn chung, đề tài đáp ứng được yêu cầu. Văn phong ngôn ngữ khoa học, chính luận. Các tài liệu, tư liệu, sự kiện đảm bảo tính kế thừa, chọn lọc, phát triển, phản ánh quá trình ra đời, phát triển và các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an Trung ương từ 1945 đến 2015.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Viện Lịch sử Công an cần nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và tập trung chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề như chỉnh sửa lại tên các chương, mục cho hợp lý hơn với từng thời kỳ lịch sử; cố gắng viết dễ hiểu, dễ nhớ; các mốc thời gian và trong từng giai đoạn phải nêu rõ từng sự kiện lịch sử.

“Ngoài nội dung chính là Đảng bộ Công an Trung ương lãnh đạo chính trị, tư tưởng, tổ chức và nhiệm vụ chính trị chung là bảo vệ an ninh trật tự, cần bổ sung thêm nội dung lãnh đạo các mặt công tác khác của CAND cho cụ thế, toàn diện hơn ở các chương như công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác hợp tác quốc tế, các tổ chức đoàn thể…” – Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: