Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới

(Thời sự) - Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và 123 năm Ngày sinh Bác Hồ, ngày 18/5, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” nhằm đánh giá kết quả phong trào Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, từ đó đề xuất các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng và Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS) Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trung tướng, PGS.TS Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận TW; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật TW; TS Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW. Tới dự còn có các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nêu rõ: Ngay từ những ngày đầu xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND đã vô cùng tự hào được Bác Hồ kính yêu quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện về mọi mặt, từ định hướng đường lối, biện pháp công tác đến xây dựng, tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ. Đặc biệt trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã chỉ ra 6 điều dạy về tư cách người Công an cách mệnh.

Từ đó đến nay, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã trở thành một phong trào sâu rộng, bền bỉ và hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là Hội thảo khoa học rất quan trọng nhằm tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy CAND để vận dụng vào xây dựng phẩm chất, đạo đức, tư cách người Công an cách mạng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Công an với Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND trình bày Đề dẫn Hội thảo khoa học. Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung đi sâu làm rõ nội dung cơ bản, giá trị to lớn, ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy CAND để vận dụng vào xây dựng phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ CAND đối với Bác Hồ kính yêu thông qua việc học tập, thực hiện 6 điều Người dạy. Làm sáng tỏ nội dung từng điều Bác Hồ dạy trong bối cảnh thế giới và trong nước đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường hiện nay để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác, chiến đấu và XDLL. Những kinh nghiệm quý báu từ việc quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao hiệu quả chiến đấu, công tác; phát hiện những đơn vị, cá nhân làm tốt, những hình thức, cách làm hay, thiết thực để chỉ đạo, nhân rộng. Các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và các giải pháp về XDLL CAND “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” trong tình hình mới. Đề xuất, kiến nghị về cách thức tổ chức, các hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với công tác chuyên môn của Công an các đơn vị, địa phương.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật TW nêu rõ lời dạy của Bác Hồ đã trở thành lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND, trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, vô giá; là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm nên nhiều chiến công vẻ vang của CAND từ đó đến nay. Sáu lời dạy đó tuy ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng có ý nghĩa toàn diện, cơ bản trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện với mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an, chẳng những phù hợp trình độ văn hóa và hoàn cảnh chiến tranh trong những ngày đầu chống thực dân Pháp, mà còn có giá trị nhân văn lâu dài với giai đoạn lịch sử chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH, đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay của đất nước ta… Hội thảo có ý nghĩa sâu sắc trong tình hình hiện nay; đồng thời thể hiện lòng biết ơn trời biển đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Bác Hồ dưới hình thức Hội thảo khoa học – đây là sáng kiến có tầm cao và chiều sâu của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Đồng chí nêu rõ, phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” cần tiếp tục được quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn trong tình hình hiện nay. Các nhà khoa học cả trong và ngoài lực lượng CAND cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn ý nghĩa sâu sắc, toàn diện của 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đồng chí mong muốn 6 điều Bác Hồ dạy CAND cần tiếp tục được chú trọng phát động thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới…

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và các đại biểu dự Hội thảo khoa học.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và các đại biểu dự Hội thảo khoa học.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Hội thảo khoa học – thực tiễn: “65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hội thảo đã nhận được 70 báo cáo khoa học, 8 báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo với nội dung rất sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an. Các báo cáo khoa học đều được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung phong phú, với những lập luận chặt chẽ, có căn cứ khoa học xác đáng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Hội thảo đã thống nhất được một số vấn đề cơ bản sau đây: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo XDLL CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Người đã để lại cho lực lượng CAND nhiều di huấn quý báu; trong đó, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII nêu về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng, hết sức đầy đủ, rõ ràng và sâu sắc. Đó cũng chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND. “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an. Nội dung sáu điều Bác Hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sỹ CAND với những phẩm chất quan trọng: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.

Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong 65 năm qua, luôn là nội dung trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng CAND trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày nay. Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó, ANTT được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy. Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ từ thực tiễn 65 năm CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh lực lượng CAND cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn 6 điều Bác Hồ dạy, đưa phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an.

Hội thảo khoa học – thực tiễn: “65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã thành công tốt đẹp. Tổng cục XDLL CAND và Ban Tổ chức hội thảo cần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham gia Hội thảo để đề xuất các giải pháp công tác xây dựng lực lượng và đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; đồng thời chọn những báo cáo khoa học có chất lượng, biên tập, in thành sách để tuyên truyền rộng rãi trong lực lượng CAND – đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ.

(CAND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: