Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Công tác cán bộ trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(Chính trị) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là một sự ghi nhận công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, đồng thời, đưa ra những biểu hiện của “tư duy nhiệm kỳ”cần phải đấu tranh tích cực để loại bỏ kiểu tư duy này.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cán bộ từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Kết luận của Ban Bí thư thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, đó là: Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “lợi ích nhóm”, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, “nể nang, dễ dãi”, “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ… Bên cạnh đó, có nơi, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ “mất phiếu”, ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền…

Những biểu hiện vừa nêu không phải là mới và chưa phải là phổ biến, những đã xuất hiện ở nhiều nhiệm kỳ và hầu như cấp nào cũng có. Tình trạng chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau không chỉ trong quy hoạch, cơ cấu, sắp xếp vị trí công tác đối với cấp trên mà còn tranh thủ vận động, khoe khoang thành tích, năng lực, thậm chí vỗ về, hứa hẹn, mặc cả lợi ích đối với cấp dưới để bỏ phiếu cho mình. Còn tư duy nhiệm kỳ là mối quan hệ họ hàng, thân thích, quan hệ tiền tệ, cánh hầu để có được vị trí lãnh đạo quản lý đã từng xảy ra ở nhiều đơn vị địa phương.

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật do vun vén lợi ích cá nhân, do nâng đỡ không trong sáng những người thân quen. Ê kíp của mình được bổ nhiệm thần tốc vào các vị trí công tác khác nhau với năng lực không xứng đáng. Có những cán bộ nguồn được bố trí ở vị trí lãnh đạo cao để đào tạo và thử thách, nhưng đã nhanh chóng kiêu căng, tự coi mình như là vua một vùng, không thành tâm lắng nghe những lời nói thật, không tự rèn luyện; sớm có thái độ quan liêu, bỏ qua những nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng.

Một hiện tượng khác mà Ban Bí thư yêu cầu phải chấn chỉnh lại: Có nơi cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ nhất là người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử, có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhậy cảm, phức tạp, vì sợ mất phiếu ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong giải quyết, xử lý công việc chung.

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng viên và nhân dân đều thấy đây đó tình trạng nằm im không làm gì, khiến nhiều công việc cần thiết cho người dân và doanh nghiệp đình trệ. Thậm chí không ít cán bộ từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, ngại tiếp dân giải quyết những vấn đề khó, để giữ an toàn cho bản thân. Có cán bộ chỉ làm cầm chừng, không mất lòng ai trong tâm thế của người cầu an.

Vì thế những năm qua, tình trạng lãng phí tràn lan, các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài từ nhiệm kỳ này, sang nhiệm kỳ khác vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, gây bức xúc và giảm sút niềm tin trong nhân dân mà không rõ địa chỉ trách nhiệm thuộc về ai.

Cho nên việc bên cạnh việc bảo vệ những người kiên quyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì cán bộ Đảng viên nào có biểu hiện giữ mình, sợ mất phiếu cũng cần được sàng lọc khi tiến hành chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

Kết luận của Ban Bí thư không chỉ yêu cầu các cấp ủy nghiêm túc thực hiện mà còn thể hiện thái độ kiên quyết với những ai chót tiêu cực, tham nhũng; những ai yếu năng lực, không đủ uy tín thì hãy tự rút lui. Những ai có ý đồ chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau, những ai thiếu tích cực, triển khai các mặt công tác vì sợ mất phiếu ảnh hưởng tới bản thân, thì hãy coi đây là lời cảnh báo nghiêm khắc. Bởi công tác cán bộ thời gian qua là một bài học thực tiễn sinh động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại Hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong thời điểm này là xuất phát từ yêu cầu cấp thiết như vậy.

Tùng Lâm 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: