Nguyễn Phú Trọng » Kinh tế » Chuyển nhượng vốn của TCty Cấp nước Sài Gòn

(Kinh tế) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho phép Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

7-duong-Pham

Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuyển nhượng thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bán cổ phần theo lô.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng hệ thống mạng lưới nước cấp 3 thuộc vùng phục vụ của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo quy định của pháp luật.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: