Nguyễn Phú Trọng » Kinh tế » Chỉ đạo về vốn tại 2 Cty cổ phần du lịch

(Kinh tế) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại 2 công ty cổ phần du lịch.

huong-giang

Cụ thể, đối với công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển ngành du lịch của tỉnh để thực hiện thoái vốn trọn lô số cổ phần nhà nước hiện có tại Công ty này theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Giá bán thực hiện theo quy định hiện hành và bảo đảm hiệu quả tối ưu.

Đối với Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, trước mắt chưa thực hiện chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC theo hướng không chuyển SCIC đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành của các Bộ, các doanh nghiệp quản lý nhiều đất đai (các công ty nông, lâm nghiệp) trước mắt giao các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: