Nguyễn Phú Trọng » Chuyên đề » (CĐ 20) Kỳ 11 – Quy trình lên kế hoạch và đánh giá Chiến lược ANM Nhật Bản

(Chuyên đề) - Căn cứ vào tình trạng hiện tại của đất nước cũng như các kịch bản tương lai cho xã hội Nhật Bản trong những năm đầu tập niên 2020, chiến lược này đưa ra các vấn đề mà Nhật Bản phải đối mặt và trình bày các hướng dẫn chiến lược cho 3 năm tới để giải quyết các vấn đề này.

96_31_1354069656_88_tin-tac (1)

Căn cứ vào tình trạng hiện tại của đất nước cũng như các kịch bản tương lai cho xã hội Nhật Bản trong những năm đầu tập niên 2020, chiến lược này đưa ra các vấn đề mà Nhật Bản phải đối mặt và trình bày các hướng dẫn chiến lược cho 3 năm tới để giải quyết các vấn đề này. Để triển khai ổn định chiến lược này, phù hợp với Đạo luật Cơ cở về An ninh mạng, Trụ sở Chiến lược An ninh Quốc gia sẽ thiết lập một kế hoạch hàng năm cho mỗi năm tài khóa trong 3 năm tới và sẽ đưa ra một báo cáo hàng năm cho mỗi năm tương ứng, bằng cách đánh giá tiến độ thực hiện chính sách.

Đồng thời, Cơ quan đầu não Chiến lược An ninh mạng sẽ thiết lập các hướng dẫn và chính sách cơ bản về các kế hoạch ngân sách cho các cơ quan chính phủ để triển khai các biện pháp an ninh mạng một cách hiệu quả, phù hợp với các định hướng mà chiến lược này đã đưa ra. Luôn ghi nhớ rằng các tình huống và cơ sở kỹ thuật trong không gian mạng đang phát triển một cách rời rạc, Chính phủ sẽ thực hiện một đánh giá chức năng linh hoạt, khi cần thiết, không phụ thuộc vào khoảng thời gian 3 năm trong kế hoạch.

(Hết)

Ban Biên Tập

(CĐ 20) Kỳ 10 – Đẩy mạnh và thực hiện Chiến lược ANM Nhật Bản

(CĐ 20) Kỳ 10 – Đẩy mạnh và thực hiện Chiến lược ANM Nhật Bản

Cơ quan đầu não Chiến lược An ninh mạng thực hiện các chức năng điều khiển và kiểm soát để thúc đẩy chiến lược này và, ban thư ký của Trụ sở này, NISC đảm nhận vai trò dẫn đầu...
(CĐ 20) Kỳ 9– Các Biện pháp, Chính sách giúp đạt được mục tiêu Chiến lược ANM Nhật Bản (P4)

(CĐ 20) Kỳ 9– Các Biện pháp, Chính sách giúp đạt được mục tiêu Chiến lược ANM Nhật Bản (P4)

Để đạt được 3 mục tiêu chính sách: cải thiện sức mạnh kinh tế xã hội và phát triển bền vững; tạo ra một xã hội nơi người dân có thể có cuộc sống an toàn;...
(CĐ 20) Kỳ 8 – Các Biện pháp, Chính sách giúp đạt được mục tiêu Chiến lược ANM Nhật Bản (P3)

(CĐ 20) Kỳ 8 – Các Biện pháp, Chính sách giúp đạt được mục tiêu Chiến lược ANM Nhật Bản (P3)

Một không gian mạng an toàn, công bằng, tự do là di sản chung toàn cầu, nơi các liên lạc trên quy mô toàn cầu có thể thực hiện được, và là nền tảng cho sự hòa bình...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: