Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135

(Chính trị) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2405/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

Theo Quyết định, 2.333 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014, 2015. Nguồn vốn đầu tư được bảo đảm từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 2.294 xã của 44 tỉnh, ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư 39 xã của TP Hà Nội và các xã của tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.333 xã được đầu tư theo Chương trình 135 của Chính phủ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

(Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: