Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - NDĐT- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Ngày 07 tháng 5 năm 2015).

Sáng ngày 07-5-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

– Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

– Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

– Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

– Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

– Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11.

(Theo Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: