Nguyễn Phú Trọng » "xe máy leo lề"

xe máy leo lề

Lãnh đạo quận, huyện TP.HCM phải xuống đường ‘đòi’ lại vỉa hè

Lãnh đạo quận, huyện TP.HCM phải xuống đường ‘đòi’ lại vỉa hè

17/02/2017Lãnh đạo các quận, huyện phải trực tiếp xuống đường như quận 1 thì mới hiệu quả. Chứ cứ ngồi văn phòng ra chỉ thị rồi 3 tháng sau tổng kết thì sao mà dẹp lấn chiếm được”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao...