Nguyễn Phú Trọng » "phẩm chất đạo đức"

phẩm chất đạo đức

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên

03/11/2017 GS, TS Hoàng Chí Bảo: Cơ chế, chính sách hiện nay chỉ khuyến khích người ta làm quan, chứ không khuyến khích người ta tu dưỡng đạo đức. Tại Hội thảo Sửa đổi lề lối làm việc – những vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc...

Cán bộ cao cấp tuyệt đối không để người thân lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi

Cán bộ cao cấp tuyệt đối không để người thân lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi

15/08/2017 | Cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính,...

Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu

Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu

17/11/2013 | Đây là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu…. Sáng 17/11, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức lễ tuyên dương 160 nhà giáo...