Nguyễn Phú Trọng » "khám chữa bệnh bhyt"

khám chữa bệnh bhyt

Chậm có thẻ BHYT mới, người bệnh bị hành

Chậm có thẻ BHYT mới, người bệnh bị hành

13/01/2018 Nhiều bạn đọc phản ảnh do thủ tục làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bị chậm trễ nên từ đầu tháng 1-2018 đến nay, nhiều người vẫn chưa có thẻ BHYT mới khiến việc đi khám chữa bệnh rất nhiêu khê, phiền hà. Một số bạn đọc còn phản ảnh báo đài đưa thông tin các bệnh viện vẫn chấp nhận thẻ BHYT...

Khám chữa bệnh BHYT: Bệnh viện tư gặp khó vì sự phân biệt công – tư?

Khám chữa bệnh BHYT: Bệnh viện tư gặp khó vì sự phân biệt công – tư?

12/03/2016 | Khoảng 19% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trong cả nước là các cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn gặp khó nhiều bề khi thực hiện KCB BHYT. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch...