Nguyễn Phú Trọng » "cuộc cách mạng 4.0"

cuộc cách mạng 4.0

Chất lượng nhân lực chỉ đạt 3.39/10: cần nhanh chóng nâng cao

Chất lượng nhân lực chỉ đạt 3.39/10: cần nhanh chóng nâng cao

07/12/2017Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, chất lượng lao động được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến việc thành công hay thất bại. Vậy nhưng hiện nay, một thực trạng đáng buồn là chất lượng lao động của nước ta lại quá thấp, sự thay đổi cũng chưa thực sự...

Việt Nam ở đâu trên lộ trình Cách mạng 4.0?

Việt Nam ở đâu trên lộ trình Cách mạng 4.0?

06/12/2017 | Chưa khi nào cụm từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay cách mạng 4.0 lại được nhắc đến nhiều như thời gian gần đây. Có thể thấy, cuộc cách mạng 4.0 đã và đang làm thay đổi căn bản nền...

Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng CAND

Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng CAND

03/10/2017 | Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói chuyện về tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý nhà trường năm 2017 do Tổng...

Nếu cách mạng 4.0 diễn ra – “dân số vàng” sẽ không còn ý nghĩa

Nếu cách mạng 4.0 diễn ra – “dân số vàng” sẽ không còn ý nghĩa

11/09/2017 | Đây không phải là một câu chuyện đùa, robot đã bắt đầu cuộc chiến giành quyền lao động” với con người. Một cuộc cách mạng 4.0 đã cho thấy sự nổi bật rõ nét từ khi mới hình thành. Tại Việt...

Sinh viên không thể đứng ngoài cuộc cách mạng 4.0

Sinh viên không thể đứng ngoài cuộc cách mạng 4.0

03/07/2017 | Sau hai ngày làm việc, sáng 3-7, tại TP Vũng Tàu, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) khóa IX, lần thứ 6 mở rộng đã bế mạc. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TW Đoàn –...