Nguyễn Phú Trọng » "Cách mạng Cuba"

Cách mạng Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch UB Bảo vệ Cách mạng Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch UB Bảo vệ Cách mạng Cuba

17/02/2012 | Chiều 17/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martínez đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng...