Nguyễn Phú Trọng » "Bộ Quy tắc đạo đức"

Bộ Quy tắc đạo đức

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên

03/11/2017 GS, TS Hoàng Chí Bảo: Cơ chế, chính sách hiện nay chỉ khuyến khích người ta làm quan, chứ không khuyến khích người ta tu dưỡng đạo đức. Tại Hội thảo Sửa đổi lề lối làm việc – những vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc...

Xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng

Xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng

24/09/2015 | Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) vừa công bố sẽ xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức về Hòa bình và an ninh mạng (CECC), với sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh và nguy...