Ban Chỉ đạo Trung ương Về Phòng Chống Tham Nhũng | Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phú Trọng » "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng"

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Tại sao Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo đề cập xử lý 3 vụ liên quan PVN

Tại sao Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo đề cập xử lý 3 vụ liên quan PVN

02/05/2018Trong bản án của TAND TP. Hà Nội tuyên ông Đinh La Thăng và đồng phạm (tháng 1.2018) có chi tiết: Cùng thời điểm ông Đinh La Thăng và đồng phạm sai phạm trong chỉ định thầu, ký hợp đồng trái quy định để triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn chỉ định thầu xây...

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Kon Tum

Kiểm tra việc phát hiện và xử lý tham nhũng tại Kon Tum

01/08/2017 | Đoàn công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ làm việc tại Kon Tum trong 11 ngày. Sáng 1/8, tại thành phố Kon Tum, Đoàn công tác số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống...

Xử lý tham nhũng: Phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy

Xử lý tham nhũng: Phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy

28/12/2016 | Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của BCĐ TƯ về PCTN, Tổng Bí thư yêu cầu phải hạn chế tối đa tình trạng bỏ trốn, bỏ chạy, tăng cường thêm khâu thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng...