Nguyễn Phú Trọng » "​Đồng chí Võ Văn Thưởng"

​Đồng chí Võ Văn Thưởng

Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

17/01/2018Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm túc. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính...