Nguyễn Phú Trọng » Thời sự » Lớn lên cùng đất nước

(Thời sự) - Trong Hội nghị Quân ủy Trung ương cuối năm 2017 vừa kết thúc cách đây 1 tuần, khi đánh giá về năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng XII và Nghị quyết ĐH X Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt đối với cách mạng nước ta.

Lớn lên cùng đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Quân ủy Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có quyết tâm, khí thế mới, cả hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, ăn khớp, các bộ, ngành, địa phương phối hợp nhịp nhàng. Đảng bộ Quân đội đã triển khai quyết liệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trên các lĩnh vực công tác.

Có được sự nhịp nhàng đồng bộ ấy, có lẽ là do quân đội ta sinh ra trong dân; trưởng thành từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ và chiến đấu nên quân đội luôn hiểu dân, giúp dân và ngược lại được dân tin, dân yêu, dân hết lòng giúp đỡ.

Nếu nhìn lại lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì sẽ thấy rõ, lịch sử của từng ấy năm gắn bó keo sơn, như “cá với nước” giữa quân và dân. Kể từ cái ngày trong tháng 12 của 73 năm trước, tại một khu rừng ở Cao Bằng, đội quân ấy với những chiến sĩ là con em nhân dân dưới sự dẫn dắt của người chỉ huy là Võ Nguyên Giáp đã từng bước lớn mạnh như hôm nay. Lớn lên cùng đất nước đó cũng là từng ấy thời gian, đội quân nhân dân ấy ngày càng chính quy hơn và đã từng bước hiện đại hơn.

Đánh thắng những kẻ thù lớn, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ, bước vào thời bình, quân đội lại trở thành đội quân xung kích trên nhiều mặt trận mới mẻ và đầy thử thách. Điều đáng nói, là ở đâu, lúc nào, trên chiến trường hay ngoài thao trường; trên mặt trận kinh tế hay ở mặt trận đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, quân đội ta luôn tỏ rõ ý chí, sự kiên cường vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

73 năm đã qua là 73 năm không ngừng rèn luyện, không ngừng phấn đấu vì một mục đích chung: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước lúc sinh thời của Hồ Chủ tịch.

Hôm nay, ở trong giai đoạn mới, Quân đội Nhân dân luôn tích cực, chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quân sự, quốc phòng, đồng thời triển khai xử lý hiệu quả các tình huống.

Đặc biệt, hình ảnh những chiến sĩ Quân đội Nhân dân nhiều ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, tham gia công tác cứu hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; rồi lại giúp dân dựng nhà, dọn vào nơi ở mới sau bão lũ. Hình ảnh ấy mới thân thương và gần gũi làm sao. Rồi cả  hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh cần mẫn gieo cái chữ nơi vách đá cheo leo ở những vùng biên giới…

Tất cả những điều đó cho thấy rõ nét nhất sự bình dị của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Sinh ra trong dân và là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân và các chiến sĩ thuộc mọi binh chủng của quân đội ta đã làm tốt công tác dân vận, góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế của người dân những vùng khó khăn.

Tuy nhiên, trong điều kiện mới, Quân đội Nhân dân đã và sẽ phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cao hơn cả là đáp ứng sự trông đợi, sự tin yêu của Đảng, của Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những trọng tâm công tác của toàn quân trong năm 2018, ngay tại Hội nghị Quân ủy Trung ương hôm giữa tháng khi cho rằng: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội. Trước hết là cần tiếp tục nắm thật chắc tình hình, theo dõi sát diễn biến nhằm tham mưu đúng, chính xác cho Đảng và Nhà nước, dứt khoát không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quân đội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời phát huy vai trò chủ động, chủ công, có phương án kịp thời, đúng hướng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phần mình, Quân ủy Trung ương cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của năm 2018 và những năm kế tiếp là: Thường xuyên chỉ đạo dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác quân sự quốc phòng nói riêng, trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ: Đảng bộ Quân đội phải thường xuyên chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cả về tổ chức cán bộ, bộ máy, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng bao giờ cũng là khó khăn nhất và vì thế, quân đội cần đi tiên phong trên lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu tổ chức lại các doanh nghiệp làm kinh tế, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ chính trị nội bộ, với cách làm bài bản, chắc chắn, có hiệu quả, sớm khắc phục một số hạn chế, không để một vài việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội.

“Phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của Quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với Quân đội. Muốn vậy, kỷ luật kỷ cương phải nghiêm, Quân đội phải làm gương cho các nơi khác.”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

73 năm đã qua với những khó khăn đã trải, ngọt bùi đã chia,  cho chúng ta niềm tin và hy vọng vào sự lớn mạnh và trưởng thành không ngừng của Quân đội Nhân dân.

(Theo Đại Đoàn Kết)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: