Nguyễn Phú Trọng » Đảng Cộng Sản Việt Nam » Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 9

(Đảng Cộng Sản Việt Nam) - Ngày 6/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 9 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2017, tuy phải đối diện với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp trên diện rộng, song Đảng bộ Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 9 - ảnh: Hoàng Mẫn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 9 – ảnh: Hoàng Mẫn

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề và các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; tăng cường làm việc với các cấp ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với một số ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Các cấp ủy đảng tiếp tục chủ động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã tập trung tổng kết, kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, đồng thời đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng công tác xây dựng Đảng từng bước được nâng lên.

Công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu và các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, tăng cường dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị. Từ đó, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Những tháng cuối năm 2017, các đại biểu thống nhất Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số chủ trương, chính sách lớn, nhất là về tiếp tục đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa (đợt 2) cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị - ảnh: HM

Đồng chí Nguyễn Quang Dương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa (đợt 2) cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị – ảnh: HM

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng ủy Khối về đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp về công tác Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hoàn thành bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên…
Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối đã tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Cụ thể, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kinh phí xây dựng tặng các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với các mạng 115 căn nhà tình nghĩa, tương đương với hơn 8 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (Đợt đầu đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đến Quảng Trị và trao tặng trực tiếp 70 căn nhà tình nghĩa); tại hội nghị Đảng ủy Khối tiếp tục trao tặng 45 căn nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ngoài ra, sau đợt mưa lũ kéo dài tại tỉnh Yên Bái, Sơn La và một số tỉnh khu vực Tây Bắc cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thống nhất trích 600 triệu đồng từ kinh phí đợt vận động để chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách của tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối./.

(Theo Đảng Cộng sản Việt Nam)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: