Nguyễn Phú Trọng » Hoạt động » Đất nước hòa bình, ổn định để phát triển bền vững

(Hoạt động) - Trong cuộc phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm mới 2017.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm mới 2017.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm mới 2017.

Đánh giá lại những thành tựu nổi bật cũng như những dấu ấn quan trọng của đất nước trong năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, là một trong những nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam trước thềm năm mới.

Trân trọng những thành quả đạt được từ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, từ sự đồng thuận trong xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm mới 2017.

(Theo VTV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: