Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Ảnh hiếm: Đám tang “vua Khải Định” diễn ra thế nào?

(Xã hội) - Những bức hình được người Pháp chụp nằm trong bộ sưu tập của ông Ngô Văn Ðức ở Bordeaux, Pháp.

Khải Định lên ngôi vua được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất vào ngày 20/9 năm Ất Sửu tức 6/11/1925, thọ 40 tuổi. Lăng của vua Khải Định hiệu Ứng Lăng được xây cất tại làng Chân Chữ, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ảnh là các quan khâm sai, toàn quyền Pháp đến dự tang vua Khải Định.

Khải Định lên ngôi vua được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất vào ngày 20/9 năm Ất Sửu tức 6/11/1925, thọ 40 tuổi. Lăng của vua Khải Định hiệu Ứng Lăng được xây cất tại làng Chân Chữ, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ảnh là các quan khâm sai, toàn quyền Pháp đến dự tang vua Khải Định.

 Lễ động quan ở điện Càn Thành.

Lễ động quan ở điện Càn Thành.

 Lễ động quan ở điện Càn Thành.

Lễ động quan ở điện Càn Thành.

Vua Bảo Đại đứng chịu tang vua cha.

Vua Bảo Đại đứng chịu tang vua cha.

 Đám rước bắt đầu khởi hành.

Đám rước bắt đầu khởi hành.

 Qua cổng thành.

Qua cổng thành.

 Tên họ và chức tước của vua được ghi trên bức trướng trong đám rước.

Tên họ và chức tước của vua được ghi trên bức trướng trong đám rước.

 Đoàn tăng ni cầm phướn đi dẫn đường.

Đoàn tăng ni cầm phướn đi dẫn đường.

 Voi cũng xuất hiện trong đám tang.

Voi cũng xuất hiện trong đám tang.

 Đoàn con hát.

Đoàn con hát.

 Tại cùng Châu Ê (triền núi Châu Chữ).

Tại cùng Châu Ê (triền núi Châu Chữ).

 Nhà trạm trước lăng.

Nhà trạm trước lăng.

 Tại  lăng.

Tại lăng.

 Đồ tùy táng (đồ mã).

Đồ tùy táng (đồ mã).

Thậm chí cả điện Kiến Trung cũng được làm bằng giấy để làm đồ tùy táng.

Thậm chí cả điện Kiến Trung cũng được làm bằng giấy để làm đồ tùy táng.

 Đồ tùy táng được đốt để "gửi" cho vua.

Đồ tùy táng được đốt để "gửi" cho vua.

 Dân chúng coi đám tang vua Khải Định trên sông Hương.

Dân chúng coi đám tang vua Khải Định trên sông Hương.

(BKTO)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.org
Thích và chia sẻ bài này trên: